ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Η ADAP ΕΠΕ είναι μια εταιρεία εκτυπώσεων φιλική προς το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του. Δεσμεύεται να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων που έχει η βιομηχανία μας στο περιβάλλον.

Η ADAP ΕΠΕ είναι διαπιστευμένη στην περιβαλλοντική διαχείριση ISO14001: 2004 και διατηρεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 4839032  ή επικοινωνήστε μαζί μας.