ΤΟΜΕΙΣ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Η τεχνολογία της ψηφιακής εκτύπωσης της ADAP διευκολύνει τους σύγχρονους αρχιτέκτονες και τους διακοσμητές να εισαγάγουν εξατομικευμένα ψηφιακά τυπωμένα στοιχεία στους εσωτερικούς χώρους οικιών ή επαγγελματικούς χώρους ή ακόμα και σε μπαρ, σε εστιατόρια ή στο εσωτερικό ξενοδοχείων.

Με την χρήση νέων υλικών και μεθόδων ψηφιακής εκτύπωσης, τους προσφέρουμε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το επιθυμητό εικαστικό αποτέλεσμα. Η δυνατότητα φωτογραφικής εκτύπωσης σε οποιοδήποτε εύκαμπτο ή άκαμπτο υλικό δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα.