ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ως εξειδικευμένη εταιρία ψηφιακών εκτυπώσεων μεγάλου μεγέθους, η ADAP ΕΠΕ διασφαλίζει ότι κάθε έργο σχεδιάζεται προσεκτικά και ότι η ποιότητα διατηρείται σε όλη τη διαδικασία της διεκπεραίωσης. Το τμήμα πωλήσεών μας έχει μεγάλη εμπειρία στην κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών μας και είναι σε θέση να προτείνει λύσεις με σύντομες προθεσμίες παραγωγής και οικονομικούς προϋπολογισμούς.

Όλες οι εργασίες επιθεωρούνται σε κάθε στάδιο, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δείγματα ή δοκίμια. Όλες οι εκτυπώσεις και κατασκευές περνούν από τελικό έλεγχο πριν από την αποστολή στον πελάτη. Η διαχείριση των έργων δεν σταματά μόνο στην παραγωγή, καθώς διασφαλίζουμε την επιτυχή τοποθέτηση και τελική εφαρμογή από τα συνεργεία μας.

Ρωτήστε μας ή τηλεφωνήστε στο 210 4839023 για να μάθετε τι  προτείνουμε για τη διαχείριση  του έργου σας.